Privacyverklaring

Privacy is een mensenrecht, net als het recht op gelijke behandeling en de vrijheid van meningsuiting. In ons privacybeleid kunt u lezen hoe wij als school omgaan met de gegevens die wij (en bedrijven in opdracht van ons) over uw kind verzamelen.

Graag wijzen wij u op uw rechten:

  • Het recht de gegevensverzameling (dossier) in te zien.
  • Het recht te beslissen over de privacy van hun kind.

Wij hebben uw expliciete toestemming nodig om foto’s en andere persoonsgegevens van uw kind te gebruiken. Dat regelen we via de app Parro. Meer informatie leest u in de Bijsluiter Privacy. Deze is hieronder te downloaden

Naleving en verantwoordelijkheid

Wij doen ons uiterste best ieders recht op privacy na te leven. Als iets eenmaal gedeeld is, bijvoorbeeld een foto in Parro, dan ligt de verantwoordelijkheid bij u. Daarom vragen wij u:

Ga respectvol om met beeldmateriaal en persoonsgegevens van kinderen en medewerkers op onze school. Verspreid geen beelden waar anderen herkenbaar op staan of andere persoonsgegevens. Vraag eerst om toestemming.

Als u vragen of opmerkingen heeft, als u iets ziet wat niet klopt of een datalek vermoedt, dan kunt u terecht bij de schoolleiding: info@sterrenzee.nl

Meer over ouders en communicatie

Contact met de Sterrenzee

de Sterrenzee staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen