De Sterrenzee

Zorg en begeleiding

Wij gaan uit van verschillen tussen kinderen. Dat heeft ook gevolgen voor de wijze van begeleiden. Mocht uw kind meer of andere ondersteuning nodig hebben dan het reguliere aanbod dan kan de stamgroepleider hulp vragen bij onze intern begeleider.

De IB-er  bespreekt met de stamgroepleiders de vorderingen van de kinderen, neemt eventueel extra toetsen af en helpt de stamgroepleider (indien nodig) met de handelingsplannen en overlegt met externe instanties.

IMG_4457.jpg
IMG_4456.jpg

Het lerarentekort

Ook wij hebben te maken met het lerarentekort. Een groot deel van deze problemen lossen wij tijdelijk op door onze ervaren onderwijsassistenten in te zetten.

Door deze problematiek is ons zorgaanbod vooral gericht op het basisaanbod en kunnen we hier niet veel extra’s bieden. Informeer bij de directie als u vragen hierover heeft.

Wilt u meer weten over hoe we onze zorg organiseren? Download dan de ondersteuningsstructuur of kijk op onze downloadpagina voor alle downloads.

Meer over onze school

Contact met de Sterrenzee

de Sterrenzee staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen