De Sterrenzee

Jenaplan

Kinderen leren op een jenaplanschool veel. Ze doen dat door deel te nemen aan de zogenaamde basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren.

De school gaat ervan uit dat kinderen heel verschillend zijn. Dat wordt niet gezien als hinderlijk, integendeel. Omdat kinderen zoveel van elkaar verschillen, kunnen ze veel van elkaar leren. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst. Stamgroepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin en in de samenleving het geval is.

Wilt u meer weten over jenaplan? Kijk dan eens op de website van de Nederlandse jenaplanvereniging.

IMG_4442.jpg
_IMG_4352.jpg

Stamgroepen

Als de ochtend de “training” is waarbij de kinderen werken aan taal en rekenen, dan spelen we op de middag “de wedstrijd” waarbij het geleerde in een betekenisvolle context ingezet kan worden. Dit doen we door te werken met thema’s tijdens het stamgroepwerk.

Door onze gemengde groepen (stamgroepen) leren de kinderen uit te gaan van verschillen van mensen. Ieder mens is uniek. Door onze stamgroepen ervaar je als kind elk jaar een andere rol en neem je een andere positie in de groep in. Dat komt het zelfbeeld ten goede. Dit is zichtbaar in groep 1 t/m 8.


Kinderen willen de wereld begrijpen

Van nature geïnteresseerd

Kinderen zijn van nature geïnteresseerd in de wereld om zich heen en willen de wereld begrijpen en er invloed op hebben.

Kinderen kunnen op onze school ontdekken, onderzoeken en verbanden leren zien. De eigen vragen van kinderen zijn daarbij belangrijk. Door vanaf jonge leeftijd thematisch te werken in ons stamgroepwerk wordt leren echt betekenisvol. Kinderen mogen en kunnen zelf activiteiten kiezen. Eigen inbreng is heel waardevol. We gaan op zoek naar de kwaliteiten en talenten die de kinderen helpen bij hun eiegn ontwikkeling. Leren gaat dan als vanzelf en lijkt op het leren zoals het thuis gaat.

Samen werken aan een fijne leef- en werkgemeenschap

Jenaplanonderwijs staat voor het samen werken aan een fijne leef- en werkgemeenschap waarin kinderen, medewerkers en ouders zich thuis voelen. Waarden en normen, een goede sfeer, een positieve manier van omgaan met elkaar, respect en ook aandacht voor elkaar zijn hierin van groot belang.

Meer over onze school

Contact met de Sterrenzee

de Sterrenzee staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen