De Sterrenzee

Koersen vanuit de drie bakens van de Sterrenzee

De Sterrenzee is een school die koerst vanuit een bepaalde visie op leren.  In het onderwijs van de Sterrenzee werken we dan ook met drie herkenbare bakens die ons kompas vormen:


Baken 1

Je eigen koers varen

Ieder kind is anders en dus is het belangrijk jezelf te ontdekken in al je facetten en je eigen koers te leren varen! Want uiteindelijk kun je ook pas voor anderen zorgen als je zelf gelukkig bent en meer weet over wie je bent, wat je wil en kunt. In het onderwijs van de Sterrenzee werken we met drie herkenbare bakens die ons kompas vormen. Het 1e baken van de Sterrenzee is: Je eigen koers varen!  

Een greep uit hoe we kinderen helpen hun skills te verbeteren om op eigen koers te blijven.

  • Kinderen werken met een eigen weektaak of hebben veel keuzevrijheid. Hierdoor leren ze plannen, keuzes te maken en focus aan te brengen in de taakaanpak
  • Kinderen vertellen al vanaf jonge leeftijd zelf over hun ontwikkeling tijdens rapportage gesprekken met ouders en medewerkers
  • We gebruiken toetsinstrumenten die het inzichtelijk maken voor kinderen waar ze staan in hun ontwikkeling (Bareka rekenmuurtje, weektaak)
_IMG_4313.jpg
_IMG_4352.jpg

Baken 2

Samen kom je verder

Met en van elkaar leren gaat heel natuurlijk en vanzelf. Door uit te gaan van verschillen in de groep valt er ontzettend veel te leren en zorgen we ook goed voor elkaar. Samen kom je verder! – 2e baken van de Sterrenzee.

Zomaar een greep uit hoe we samen verder komen:

  • Wij werken met heterogene stamgroepen. Kinderen van verschillende leeftijd zitten samen in een groep. Zo valt er veel te leren van en zorgen voor elkaar. Burgerschap hoe het zou moeten zijn!
  • Wekelijks overleggen kinderen al vanaf jonge leeftijd over de eigen stamgroep. Dat doen ze in de klassenvergadering.
  • 6 keer per jaar vergadert de kinderraad met de leiding van de school. Samen maken we de school nog beter.
  • Onze school werkt met een bewezen effectieve anti-pestmethode: KIVA. Met ons team werken we bewust aan de veilige haven die we willen zijn voor al de kinderen.

Baken 3

Wijs met de wereld

Vanuit verwondering ontstaan vragen. Wij proberen daarom de wereld om ons heen te gebruiken in ons onderwijs want zo vindt pas echt leren plaats. Leren doe je het makkelijkst vanuit echte dingen in de wereld om je heen.

Dit zie je hier terug op de Sterrenzee:

  • Het thematisch werken zorgt voor samenhang in de vakken waardoor het geleerde veel meer betekenis krijgt.
  • Bij het thematisch werken bieden we de kinderen activiteiten waarbij we uitgaan van meervoudige intelligenties. Leren met hoofd, hart en handen!
  • Bij thematisch werken proberen we met de school de wereld in te gaan en de wereld de school in te halen. Leren vanuit echte dingen!

Meer over onze school

Contact met de Sterrenzee

de Sterrenzee staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen